Erhvervsøkonomisk projekt

Friday, December 16, 2005

Mulig tilføjelse til finansieringsdelen

DSV er en global virksomhed, men det er primært på det europæiske marked at virksomheden har sine aktiviteter….
Skriv noget om at aktier i de førende europæiske transportselskaber (herunder DSV) handles til lavere nøgletal end tilsvarende amerikanske selskaber. Dette skyldes bl.a. en konkurrencesituation med øget prispres på det europæiske marked.
Gennem de senere år har man dog set en konsolidering af branchen, hvilket DSVs køb af DFDS Transport A/S og generelle strategi om vækst gennem opkøb også vidner om.