Erhvervsøkonomisk projekt

Wednesday, April 05, 2006

Vigtigt inden det endelige projekt sammensættes

Den endelige rapport skal indeholde konklusion og forord. Sidstnævnte skal redegøre for de rettelser der er foretaget i den endelige rapport i forhold til de enkelte delrapporter.